Ganda Anggun Sdn. Bhd. (537506-W) No. Lot 82623, Jalan Langat / KS06, Bandar Bukit Tinggi 1, 41200 Klang Bandar Diraja, Selangor. T.+603 3162 3322 F. +603 3162 3323 W.www.spsetia.com No. Lesen Pemaju : 14680-1/03-2019/0217(L) Tempoh Sah: 22/03/2017-21/03/2019. No. Permit Iklan & Jualan: 14680-1/03-2019/0217(P) Tempoh Sah: 22/03/2017-21/03/2019. Pegangan Tanah: Hak Milik Kekal. Pihak Berkuasa yang Meluluskan: MPK/BGN-600-4/1/0124(2016)-P. Majlis Perbandaran Klang. Tarikh Dijangka Siap: Dec 2021. Bebanan Tanah: AmBank Islamic Bhd. Jenis Pembangunan: Apartmen Berservis. Nama Pembangunan: Trio. Parkir Kereta - 2 - 4 unit. Jumlah Unit: 788. Blok A: Jenis A - 656 kp, Jenis B - 915 kp, Jenis C - 1,216 kp, Jenis F - 1,313 kp. Blok B: Jenis A - 624 kp, Jenis B - 861 kp, Jenis C - 1,108 kp, Jenis D - 1,248 kp, Jenis E - 1,248 kp. Blok C: Jenis A - 624 kp, Jenis B - 861 kp, Jenis C - 1,011 kp, Jenis D - 1,248 kp, Jenis E - 1,248 kp. Blok A: RM412,000 (Min) - RM1,051,200 (Maks). Blok B: RM405,000 (Min) - RM975,600 (Maks). Blok C: RM476,000 (Min) - RM1,125,600 (Maks). PENAFIAN TUNTUTAN: Bahan cetak ini dihasilkan atas tujuan menarik perhatian orang awam sahaja, maka tidak boleh dianggap sebagai tawaran penjualan. Maklumat yang terkandung dalam iklan ini tertakluk kepada perubahan malah tidak boleh dianggap sebagai sebahagian daripada tawaran atau perjanjian. Semua lukisan adalah hasil tanggapan pelukis semata-mata. Segala ukuran hasil daripada jangkaan. Sementara segala usaha teliti yang munasabah dilakukan atas persediaan iklan ini, pemaju tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang ketidaktepatan. Segala maklumat di atas tertakluk kepada pindaan, pengubahsuaian, dan penggantian yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa atau mengikut cadangan arkitek atau jurutera. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Ganda Anggun Sdn. Bhd. (537506-W) No. Lot 82623, Jalan Langat / KS06, Bandar Bukit Tinggi 1, 41200 Klang Bandar Diraja, Selangor. T.+603 3162 3322 F. +603 3162 3323 W.www.spsetia.com No. Lesen Pemaju : 14680-1/03-2019/0217(L) Tempoh Sah: 22/03/2017-21/03/2019. No. Permit Iklan & Jualan: 14680-1/03-2019/0217(P) Tempoh Sah: 22/03/2017-21/03/2019. Pegangan Tanah: Hak Milik Kekal. Pihak Berkuasa yang Meluluskan: MPK/BGN-600-4/1/0124(2016)-P. Majlis Perbandaran Klang. Tarikh Dijangka Siap: Dec 2021. Bebanan Tanah: AmBank Islamic Bhd. Jenis Pembangunan: Apartmen Berservis. Nama Pembangunan: Trio. Parkir Kereta - 2 - 4 unit. Jumlah Unit: 788. Blok A: Jenis A - 656 kp, Jenis B - 915 kp, Jenis C - 1,216 kp, Jenis F - 1,313 kp. Blok B: Jenis A - 624 kp, Jenis B - 861 kp, Jenis C - 1,108 kp, Jenis D - 1,248 kp, Jenis E - 1,248 kp. Blok C: Jenis A - 624 kp, Jenis B - 861 kp, Jenis C - 1,011 kp, Jenis D - 1,248 kp, Jenis E - 1,248 kp. Blok A: RM412,000 (Min) - RM1,051,200 (Maks). Blok B: RM405,000 (Min) - RM975,600 (Maks). Blok C: RM476,000 (Min) - RM1,125,600 (Maks). PENAFIAN TUNTUTAN: Bahan cetak ini dihasilkan atas tujuan menarik perhatian orang awam sahaja, maka tidak boleh dianggap sebagai tawaran penjualan. Maklumat yang terkandung dalam iklan ini tertakluk kepada perubahan malah tidak boleh dianggap sebagai sebahagian daripada tawaran atau perjanjian. Semua lukisan adalah hasil tanggapan pelukis semata-mata. Segala ukuran hasil daripada jangkaan. Sementara segala usaha teliti yang munasabah dilakukan atas persediaan iklan ini, pemaju tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang ketidaktepatan. Segala maklumat di atas tertakluk kepada pindaan, pengubahsuaian, dan penggantian yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa atau mengikut cadangan arkitek atau jurutera. Tertakluk kepada terma dan syarat.

COMING SOON

REGISTER NOW
X
UNIT PLAN (BLOCK A)
X
UNIT PLAN (BLOCK A)
X
UNIT PLAN (BLOCK A)
X
UNIT PLAN (BLOCK A)
X
UNIT PLAN (BLOCK A)

X
UNIT PLAN (BLOCK B)
X
UNIT PLAN (BLOCK B)
X
UNIT PLAN (BLOCK B)
X
UNIT PLAN (BLOCK B)
X
UNIT PLAN (BLOCK B)
X
UNIT PLAN (BLOCK B)

All areas and / or measurements stated in this Brochure are approximates only and are subject to final survey, and the above plans are subject to change(s) as may be required by the relevant authorities.

DISCLAIMER : All information contained herein is subject to changes without notification as may be required by the relevant authorities and cannot form part of an offer or contract. Whilst every care has been taken in providing this information, the owner, eveloper and managers cannot be held liable for variations. All illustrations and pictures are artist impressions only. The items are subject to variation, modifications and substitutions as may be recommended by the relevant approving authorities.